Tätskiktsskiva

Litex Tätskiktsskiva

Litex Tätskiktsskiva är vatten och ångtät vilket gör att man kan kakla direkt på tätskiktsskivan, detta gör att man sparar mycket tid. Tätskiktsskivan kommer I olika tjocklekar, skivan är lätt och kan enkelt kapas med mattkniv. Skivan kan användas vid duschbyggen, inkakling av badkar, hyllor och som topskiva till bänkar.

Kompatibelt Tätskiktssystem för golv

Litex Tätskiktsskivor på vägg kombineras med Litex Membranduk på golv. 

Läs mer om Litex Membranduk här

Använd Litex Tätskiktsskiva på:

Vägg

Tak

Golv

Monteringsanvisning

Litex Tätskiktsskiva ska monteras med 5 mm avstånd mot tak och vinkelrät motstående vägg. Ôvriga skarvar utföres kant i kant. Monteringen ska utföras så att ytjämnhet på vägg (inklusive skarvar, vinklar och hörn efter tätning) uppfylls enligt krav i AMA Hus 18, om inte annat föreskrivits.

Tips

 1. 1
  Materialet ska innan påbörjat arbete lagras till samma temperatur som miljön det ska installeras i. Tätskiktsarbeten bör utföras mellan +10 och +30°C.
 2. 2
  Rörgenomföringar och elinstallationer kan begränsas av skivans tjocklek. Säkerställ därför kompatibiliteten med dessa system om de ska installeras i skivor av tjocklekarna 30 och 50 mm.
 3. 3
  Högst 2 mm hålrum mellan Litex Tätskiktsskiva och rör. Om större hål förekommer ska dessa ilagas med mjukfog, dock ej med silikon.
 4. 4
  Säkerställ att underlaget är rengjort från formolja, lösa partiklar, fett, spackelrester, limrester, färgspill och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Lättbetong bör alltid putsas eller spacklas med lämpligt bruk innan limning av Litex Membranskiva.

Fördelar

Lätt

En 13 mm Litex Tätskiktskiva väger bara 1,8 kilo. Det gör frakt, hantering och montering enkel och kladdfri.

Tätt

Litex Tätskiktsskiva är extremt
vatten- och ångtät och fungerar
som ångspärr. Ångtätheten är
7800 sd-meter, som är 285
gånger tätare
än kravet i Sverige.

Alla underlag

Litex Tätskiktsskiva kan monteras på alla underlag, och är både
starka och flexibla. De är
godkända för användning på
vägg och golv, och passar
perfekt för inbyggnad
och konstruktioner.

Litex Tätskiktsskiva

Produktlista

Storlekar

Art.nr.

Innehåll packning

Innehåll per pall

Litex 13 x 600 x 2440 mm

24443947

10

160

Litex 20 x 600 x 2440 mm

24443954

8

96

Litex 30 x 600 x 2440 mm

24443962

6

72

Litex 50 x 600 x 2440 mm

24443970

5

40

Litex Brandsäker Tåtskiktsskiva 
15 x 600 x 2400 mm

53005120

1

40