Tätskiktsskiva

Litex Tätskiktsskiva

Litex Tätskiktsskiva är både vatten- och ångtät, vilket möjliggör att man kan kakla direkt på den och sparar därmed mycket tid. Skivan finns i olika tjocklekar, är lätt och kan enkelt kapas med en mattkniv. Förutom på väggar kan skivan användas vid duschbyggen, inkakling av badkar, hyllor och som toppskiva till bänkar.

Kompatibelt Tätskiktssystem för golv

Litex Tätskiktsskivor på vägg kombineras med Litex Membranduk på golv. 

Läs mer om Litex Membranduk här

Använd Litex Tätskiktsskiva på:

Vägg

Tak

Golv

Monteringsanvisning

Litex Tätskiktsskiva ska monteras med 5 mm avstånd mot tak och vinkelrät motstående vägg. Ôvriga skarvar utföres kant i kant. Monteringen ska utföras så att ytjämnhet på vägg (inklusive skarvar, vinklar och hörn efter tätning) uppfylls enligt krav i AMA Hus 18, om inte annat föreskrivits.

Tips

 1. 1
  Innan du börjar arbeta ska du se till att materialet lagras vid samma temperatur som den miljö det ska installeras i. Tätskiktsarbeten bör utföras vid en omgivningstemperatur mellan +10 och +30°C.
 2. 2
  Tänk på att tjockleken på skivan kan begränsa rörgenomföringar och elinstallationer. Se till att dessa system är kompatibla med skivtjocklekar på 30 och 50 mm om de ska installeras.
 3. 3
  Lämna högst 2 mm hålrum mellan Litex Tätskiktsskiva och rör. Om det finns större hål bör dessa lagas med mjukfog, men undvik att använda silikon.
 4. 4
  Innan du limmar Litex tätskiktsskiva, se till att underlaget är rengjort från formolja, lösa partiklar, fett, spackelrester, limrester, färgspill och annat som kan påverka vidhäftningen negativt. För lättbetong bör du alltid putsa eller spackla med lämpligt bruk före limning av Litex Membranskiva.

Fördelar

Lätt

En 13 mm Litex Tätskiktskiva väger bara 1,8 kilo. Det gör frakt, hantering och montering enkel och kladdfri.

Tätt

Litex Tätskiktsskiva är extremt
vatten- och ångtät och fungerar
som ångspärr. Ångtätheten är
7800 sd-meter, som är 285
gånger tätare
än kravet i Sverige.

Alla underlag

Litex Tätskiktsskiva är lämplig för montering på olika underlag och utmärker sig genom sin styrka och flexibilitet. Dessa skivor är godkända för användning på både väggar och golv, vilket även gör dem perfekta för inbyggnad och olika konstruktioner. 

Litex Tätskiktsskiva

Produktlista

Storlekar

Art.nr.

Innehåll packning

Innehåll per pall

Litex 13 x 600 x 2440 mm

24443947

10

160

Litex 20 x 600 x 2440 mm

24443954

8

96

Litex 30 x 600 x 2440 mm

24443962

6

72

Litex 50 x 600 x 2440 mm

24443970

5

40

Litex Brandsäker Tåtskiktsskiva 
15 x 600 x 2400 mm

53005120

1

40