ÖKA DIN PRODUKTIONSHASTIGHET MED 15-20 %

Vill du förkorta byggtiden vid badrum? Alla strävar efter att minska sina kostnader och hitta effektivare sätt att producera och bygga på. Litex Tätskiktsskiva kan göra just det för din produktionsprocess av badrum! 

Litex Tätskiktsskiva är ett överlägset alternativ till traditionella gips- och membranmaterial. Skivan monteras snabbt och enkelt oavsett underlag, efter montering är skivorna omedelbart klara för plattsättning, utan användning av annat membran eller gips. 

Det integrerade vatten- och ångtäta membranet säkerställer snabb produktion, kostnadsbesparingar och pålitlig kvalité. Skivorna är lätta att montera och skarvar tätas med hjälp av Litex-tejp.   

I jämförelse med gips och membranduk kan den totala hastigheten för er produktion av badrum/våtrum öka med 15-20 % genom att använda Litex Tätskiktsskivor. Att skivorna endast väger 1,5 kg styck är även en stor bonus i all form av hantering. 

Litex tillhandahåller nödvändig utbildning, assistans och annat stöd genom implementeringen. Våra tätskiktsskivor är givetvis ETAG-godkända och giltiga för användning i hela Europa.

Kontakta oss idag och låt oss visa dig hur du implementerar den mest kostnadseffektiva membranlösningen i din produktionsprocess!

Kontakta oss nu!

Olle Müller

Country Manager Sweden

e-mail: olle.muller@litex-sverige.se

Tel: +46 70 433 79 49